Προαγωγή Υγείας και Στίγμα

Last updated: 22 Νοεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 6: Προαγωγή υγείας και στίγμα

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα μπορείς να:

  • Καταλάβεις τι είναι υγεία και ψυχική υγεία
  • Καταλάβεις τι είναι ο αλφαβητισμός υγείας και ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας
  • Εφαρμόσεις διάφορες στρατηγικές πρόληψης για να διατηρήσεις και να καλυτερεύσεις την υγεία σου
  • Αναγνωρίσεις κάποιες ψυχικές παθήσεις και να τις αντιμετωπίσεις
  • Καταλάβεις τι είναι το στίγμα, τις επιπτώσεις και πως να το ξεπεράσεις

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled