Προαγωγή Υγείας και Στίγμα

Last updated: 24 Μαΐου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 6: Προαγωγή υγείας και στίγμα

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν να:

  • Ορίζουν την υγεία και την ψυχική υγεία
  • Καταλαβαίνουν τι είναι ο αλφαβητισμός υγείας και ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας
  • Εφαρμόζουν διάφορες στρατηγικές πρόληψης για να προωθήσουν την υγεία τους
  • Αναγνωρίζουν διάφορες ψυχικές παθήσεις και να τις αντιμετωπίζουν
  • Ορίζουν το στίγμα και διάφορους τύπους στίγματος

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα
Enrolled