Ομαδική Εργασία

Last updated: 22 Νοεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στη Διδακτική Ενότητα 4: Ομαδική εργασία

Οι μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας είναι να βοηθήσει τους πρώην κρατούμενους να μάθουν πώς να εργάζονται σε μια ομάδα και πώς αυτό μπορεί να βελτιώσει την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές, τα εργαλεία, οι στρατηγικές, οι προσεγγίσεις, οι τεχνικές μάθησης και οι μεθοδολογίες θα αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες των πρώην κρατουμένων στους ακόλουθους τομείς:

  1. Πώς να χτίσετε εμπιστοσύνη και ισχυρές εργασιακές σχέσεις
  2. Πώς να έχετε καλή επικοινωνία
  3. Πώς να είστε δημιουργικοί & παραγωγικοί

Δεν υπάρχει “εγώ” σε μια ομάδα αλλά “εμείς”. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε εύκολους τρόπους για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην ομαδική εργασία σε έναν εργασιακό χώρο. Η εκμάθηση της ομαδικής εργασίας μπορεί να βοηθήσει στην επανένταξη των πρώην κρατουμένων.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled