Επικοινωνιακές δεξιότητες

Last updated: 22 Νοεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 7: Επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Μαθαίνοντας την ουσία και την προέλευση της επικοινωνίας.
  • Κατανόηση των διαφόρων τύπων επικοινωνίας και των ιδιαιτεροτήτων τους.
  • Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η καλή επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη.
  • Μάθηση για τα κλειδιά της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Κατανόηση του ποια είναι τα εμπόδια στην επιτυχή επικοινωνία και πώς μπορούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε.
  • Εκμάθηση διαφορετικών τύπων πολιτισμών σχετικά με την επικοινωνία

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled