Επίλυση Συγκρούσεων

Last updated: 24 Μαΐου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην ενότητα 3: Επίλυση συγκρούσεων

Η ενότητα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση πρωτίστως να αναγνωρίζετε και έπειτα να διαχειρίζεστε συγκρουσιακές καταστάσεις. Μέσω της ενότητας αυτής παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και σας παρέχονται οι απαραίτητες δεξιότητες για να τα διαχειριστείτε.

Κάθε ενότητα ξεκινά από τη θεωρία και προχωρά στην πράξη, καθώς περιλαμβάνει 2 μαθησιακές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για τη διαχείριση των διαφορετικών επιπέδων σύγκρουσης.

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας έχουν σχεδιαστεί για εσάς ώστε:

  • να κατανοήσετε και να αντιπαραβάλλετε τη σύγκρουση, με τα επίπεδά της (ατομικό, ομαδικό, οργανωτικό).
  • να αναγνωρίσετε τη διαδικασία διαχείρισης συγκρούσεων (σταματήστε και σκεφτείτε, ανακατευθύνετε τη σύγκρουση, ερευνήστε, βρείτε λύσεις) και τις μορφές της (αποφυγή, συνεργασία, συμβιβασμός, υποχώρηση, ανταγωνισμός).
  • να εκτιμήσετε και να επιλέξετε δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων (ενσυναίσθηση, διαμεσολάβηση, διεκδίκηση, ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση κ.λπ.).

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled