Διαχείριση Συγκρούσεων

Last updated: 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην ενότητα 3: Επίλυση συγκρούσεων

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει στην:

Αναγνωρίζω & Διαχειρίζομαι -> Καταστάσεις Σύγκρουσης

Πώς;

Δίνοντας παραδείγματα από την πραγματική ζωή και αναζητώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείρισή τους. (θεωρία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συστάσεις)

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει στην:

  • κατανόηση της έννοιας της σύγκρουσης σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, ομαδικό, οργανωτικό).
  • αναγνώριση της διαδικασίας διαχείρισης συγκρούσεων (σταματήστε και σκεφτείτε, ανακατευθύνετε τη σύγκρουση, ερευνήστε, βρείτε λύσεις) και των στυλ της (αποφυγή, συνεργασία, συμβιβασμός, ανταγωνισμός).

  • επιλογή των καλύτερων δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων (ενσυναίσθηση, διαμεσολάβηση, διεκδίκηση, ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση κ.λπ.).

 

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled