Διαχείριση χρόνου

Last updated: 22 Νοεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 2: Διαχείριση χρόνου

Το μάθημα εξετάζει τις εργασιακές, προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες στον τομέα της διαχείρισης χρόνου.

Παρέχει βασική επισκόπηση της θεωρίας στο πεδίο, καθώς και ένα σύνολο πρακτικών οδηγιών και ασκήσεων για αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

 Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι είναι:

  • να μάθουν τι σημαίνει ο όρος «διαχείριση χρόνου» και θα μπορέσουν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους.
  • να ορίσουν και να θέσουν τους στόχους τους και πώς να τους διατυπώσουν σωστά.
  • να αναλύσουν τους στόχους τους και να φτιάξουν μια λίστα με τους στόχους και τις δραστηριότητές τους για την εκπλήρωσή τους.
  • να ανακαλύψουν διαφορετικές μεθοδολογίες και αρχές για τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση του χρόνου.
  • να μπορούν να χρησιμοποιούν στην πράξη τον προγραμματισμό βάσει προτεραιότητας.
  • να κατανοήσουν προσωπικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου.
  • να εντοπίσουν τη σπατάλη χρόνου και να δοκιμάσουν τον προσωπικό ρυθμό τους
  • Να κατανοήσουμε την αιτία και τις συνέπειες του άγχους και τις επιπτώσεις του στη διαχείριση του χρόνου και να καταλάβουμε πώς να το αποτρέψουμε στον δικό μας προγραμματισμό.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled