Αυτοεκτίμηση

Last updated: 24 Μαΐου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλωσήρθατε στην ενότητα 8: Aυτοεκτίμηση.

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να:

  • Ορίζετε την αυτοεκτίμηση και να εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ υγιούς, χαμηλής και υπερβολικής αυτοεκτίμησης.
  • Αναγνωρίζετε τις περιόδους της ζωής σας που είχατε υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση.
  • Αναγνωρίζετε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση.
  • Αξιολογήσετε αποφάσεις που πήρατε όταν είχατε υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση.
  • Αναγνωρίσετε πώς οι θεωρίες κινήτρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τις τάσεις υποτροπής.
  • Αναγνωρίσετε πως η γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία και η διαλεκτική- συμπεριφορική θεραπεία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της χαμηλής αυτοεκτίμησης και στην προώθηση της υγιούς αυτοεκτίμησης.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled