Αυτοεκτίμηση

Last updated: 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλωσήρθατε στην ενότητα 8: Aυτοεκτίμηση.

Καλωσήρθατε στην ενότητα για την αυτοεκτίμηση. Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να:

  • Να γνωρίζετε τι είναι η αυτοεκτίμηση και τη διαφορά μεταξύ υγιούς, χαμηλής και υπερβολικής αυτοεκτίμησης.
  • Να αναγνωρίζετε τις στιγμές στη ζωή σας που βιώσατε υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση
  • Να αναφέρετε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας
  • Να αναπτύξετε νέους τρόπους για να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή σας

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled