Εταίροι

Romodrom o.p.s

Ο σύλλογος πολιτών Romodrom o.p.s. ιδρύθηκε το 2001 ως εθελοντική μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό να βοηθήσει κυρίως τους Ρομά. Ωστόσο, σύντομα διαπιστώσαμε ότι το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού δεν αφορά μόνο τον πληθυσμό των Ρομά, αλλά είναι ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα και επηρεάζει πολύ μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού. Κύριος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να βρουν λύσεις στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους και να ενισχύσουμε τις ικανότητές τους στη διαχείριση της μοίρας τους. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες και λειτουργούμε κοινωνικά προγράμματα. Εξειδικευόμαστε σε προγράμματα πεδίου, υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ενεργοποίησης για οικογένειες με παιδιά και επαγγελματική κοινωνική συμβουλευτική. Τα κοινωνικά μας προγράμματα επικεντρώνονται κυρίως στη συμβουλευτική για χρέη, την προώθηση της απασχόλησης, τη στέγαση, τη φροντίδα των παιδιών ή την εκπαίδευση. Εδρεύουμε στην Πράγα, αλλά παρέχουμε βοήθεια σε άτομα σε 8 από τις 14 περιφέρειες της Τσεχικής Δημοκρατίας

Xenios Polis. Culture, Science and Action

Η «Ξένιος Πόλις» είναι ένας ιδιωτικός ερευνητικός φορέας (ιδρύθηκε στις αρχές του 2016) και απαρτίζεται από καθηγητές ακαδημαϊκού υποβάθρου, διδάκτορες, ερευνητές, έμπειρους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και εθελοντές. Η ΞΠ συνδυάζει την έρευνα αιχμής με την εφαρμογή ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε τομείς όπως ο πολιτσμός, η ανέχεια, η αναπηρία, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η ψηφιοποίηση, η ισότητα των φύλων, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός της είναι να προτείνει λύσεις σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που αφορούν κυρίως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την εκπαίδευση και τη στήριξή τους. Κεντρική θέση στις δράσεις της ΞΠ καταλαμβάνουν η προαγωγή της καινοτομίας και η λειτουργική ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

Center for Social Innovation – Cyprus

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI
αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

Η PRISM είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση με αποστολή τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την ανταποδοτική πρόοδο των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων – ενεργώντας ως ειδικευμένος φορέας ανάπτυξης, από το 2012, με επιχειρησιακή έδρα την πόλη του Παλέρμο και έδρα την Enna της Ιταλίας.
Το PRISM αντιπροσωπεύει έναν κόμβο συν-σχεδιασμού, ανοικτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την εκπόνηση προσαρμοσμένων αναπτυξιακών στρατηγικών και παρεμβάσεων, με στόχο την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας και την κοινή χρήση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων, από μια διεθνή προοπτική.
Το PRISM διαθέτει πλούσια εμπειρία στη διαχείριση έργων με κοινωνικό αντίκτυπο, στην υποβολή και το συντονισμό τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτάσεων, καθώς και στην παροχή καινοτόμων αποτελεσμάτων, που σχετίζονται με τη μη τυπική εκπαίδευση και την κοινοτική ανάπτυξη.

Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis

 Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής της υγείας, της περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας από το 1990. Με ισχυρή πεποίθηση ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η Prolepsis έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας από το 1991, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα υγείας και σε διάφορους τομείς που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, όπως γυναίκες, μετανάστες, παιδιά, καθώς και σε φορείς χάραξης πολιτικής, άλλες ΜΚΟ και φορείς λήψης αποφάσεων. Ως συντονιστής και εταίρος σε περισσότερα από 50 συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και πολυάριθμα εθνικά έργα, η Prolepsis υλοποιεί ερευνητικές, εφαρμοσμένες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με άλλους φορείς, με στόχο την προαγωγή της υγείας, την αγωγή υγείας, την ιατρική έρευνα, την αλλαγή πολιτικής και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία. Το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από μια πολυδιάστατη έμπειρη ομάδα ιατρών, ειδικών στην προαγωγή της υγείας και την επικοινωνία, στατιστικολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και οικονομολόγων, καθένας από τους οποίους αναλαμβάνει διακριτούς ρόλους στα έργα του Ινστιτούτου. Επιπλέον, το Ινστιτούτο ενθαρρύνει τη διεπιστημονική και διεθνή συνεργασία, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα για το Ινστιτούτο Prolepsis

European University Cyprus

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ιδρύθηκε το 2007 και προήλθε από το Cyprus College, το οποίο ιδρύθηκε το 1961. Σήμερα, το EUC λειτουργεί πέντε Σχολές, και συγκεκριμένα, τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Επιστημών, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, την Ιατρική Σχολή και τη Νομική Σχολή, με αποστολή να εκπαιδεύει τους φοιτητές για επιτυχημένη σταδιοδρομία και επιτυχία στη ζωή, να κατανοεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργεί γνώση μέσω της έρευνας και της καινοτομίας.
Το EUC έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα και οργανισμούς, όπως το Horizon2020, το Erasmus+, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013, τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, κυβερνητικούς φορείς και άλλους. Τα τελευταία 4 χρόνια, το Πανεπιστήμιο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ σε ερευνητικές χρηματοδοτήσεις. Η ερευνητική δραστηριότητα διεξάγεται κυρίως από έναν αριθμό ερευνητικών κέντρων, εργαστηρίων και άλλων ειδών εξειδικευμένων χώρων, όπως κλινικές και κέντρα καινοτομίας (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). Το EUC είναι ένας από τους περίπου 500 οργανισμούς στην Ευρώπη στους οποίους έχει απονεμηθεί από την ΕΕ το σήμα “Αριστεία Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα

Znam i Moga - Know&Can

Know & Can Association είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007 στη Σόφια. Εργάζεται κυρίως στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και σε ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ιθαγένειας και της κινητικότητας. Έχει εταίρους σε όλες τις χώρες της ΕΕ, την Τουρκία, την Αλβανία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Λατινική Αμερική.
Στόχοι:
● Ανάπτυξη, παράδοση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
● Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και προγράμματα
● Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη της μη τυπικής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία
● Εκπαίδευση του προσωπικού στη μη τυπική εκπαίδευση
● Παροχή υποστήριξης σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους
Δραστηριότητες:
● Ανάπτυξη και διαχείριση σχεδίων και προγραμμάτων
● Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή έργα, εκδηλώσεις και προγράμματα
● Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
● Διεθνής συνεργασία
● Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών
● Συνεργασία με οργανισμούς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών”.

Spectrum Research Centre CLG

Το Spectrum Research Centre (SRC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε για να δημιουργήσει ένα χώρο όπου τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ευρήματα μπορούν να επικυρωθούν μέσω τοπικών δράσεων που επικεντρώνονται στον αντίκτυπο στην κοινότητα κοινωνικό αντίκτυπο. Υποστηρίζουμε νέους ακαδημαϊκούς να δοκιμάσουν και να ελέγξουν τις ερευνητικές τους υποθέσεις σε περιβάλλοντα “ζωντανού εργαστηρίου”. Καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται, δεσμευόμαστε να παρέχουμε σε ερευνητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για να δώσουν στο έργο και την πρακτική τους μια ευρωπαϊκή προοπτική. Οι κύριοι τομείς πολιτικής εστίασης για την SRC είναι οι εξής:
– Κοινωνική πολιτική – ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων- ασυνείδητη προκατάληψη και ο αντίκτυπός της στην ένταξη των μεταναστών- κοινωνικά μέσα και ξενοφοβία.
– Περιβαλλοντική πολιτική – κυκλική οικονομία και προστασία των οικοτόπων- τουρισμός με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα- επιχειρηματική μοντελοποίηση για κυκλικές οικονομίες- κωμωδία για την κλιματική αλλαγή.
– Εκπαιδευτική πολιτική – η απειλή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την πανεπιστημιακή έρευνα- σοβαρά παιχνίδια για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων- διατομεακές πηγές χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, η παιχνιδοποίηση ως στρατηγική δέσμευσης για τους ψηφιακούς ιθαγενείς.

Η SRC δραστηριοποιείται επίσης στην ευρύτερη κοινότητα και, λόγω της τεχνογνωσίας στην τοπική ανάπτυξη εντός της εταιρείας, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών σε όλο το οικονομικό τοπίο.