Επικοινωνία

Romodrom o.p.s

Ξένιος Πόλις. Πολιτισμός, Επιστήμη και Δράση

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (Prolepsis Institute)

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Znam i Moga - Know&Can

Spectrum Research Centre CLG