• Τσέχικη Δημοκρατία
  • Ελλάδα
  • Βουλγαρία
  • Κύπρος
  • Ιρλανδία
  • Ιταλία

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τα τελευταία νέα για το έργο μας!

RECHANCE

Προσεγγίσεις επανένταξης για την παροχή ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε πρώην κρατούμενους.