Téma 5 Různé rozměry používání IKT bývalými vězni

Jakými způsoby mohou bývalí vězni využívat IKT

Proč je pro bývalé vězně přínosné absolvovat vzdělání v oblasti IKT?

  • Bývalí vězni budou vybaveni nezbytnými dovednostmi, které jsou požadovány pro jakákoli pracovní místa (pro pozice s vysokými i nižšími příjmy).
  • Bývalí vězni dále navážou na získané dovednosti, aby tak měli lepší pracovní příležitosti a možnost vyšších příjmů.
  • Vězni mohou pracovat na rozvoji IKT dovedností i při výkonu trestu, budovat své znalosti a připravovat se na období po propuštění z vězení.
  • Bývalí vězni budou mít přístup k vyššímu vzdělání a k novým příležitostem výuky.

Digitální technologie mohou napomoci bývalým vězňům při návratu do běžného života. Bývalí vězni, kteří ovládají práci s digitálními technologiemi, mají lepší příležitost navrátit se do běžného života a být společensky aktivní

Používání IKT a získání digitálních dovedností tedy zlepšuje osobní i profesní život bývalých vězňů.

Vzdělání

V dnešní době je k dispozici velké množství různých školení formou kombinované/hybridní či online výuky. Kombinovaná výuka i online kurzy nabízí větší flexibilitu, učení se vlastním tempem a nižší náklady.

Společenský život a interakce

S pomocí nových technologií se může jejich společenský život značně zlepšit. Internet a tudíž i sociální sítě jakožto společenský inkubátor a prostor pro vyjadřování nabízí řadu možností interakce s kýmkoli, a to i s lidmi se zdravotními problémy nebo sníženou pohyblivostí.

Pracovní příležitosti

Podle většiny bývalých vězňů je získání práce předpokladem obnovení sebedůvěry a soběstačnosti. V současnosti platí pravidlo, že by každý zaměstnanec měl mít alespoň základní počítačové dovednosti. Toto pravidlo se vztahuje i na bývalé vězně.

Digitální dovednosti se vyžadují na jakékoli pracovní pozici.