Téma 5 Překonání stigmatu

Čas k zamyšlení…

Zamyslete se, kdy jste čelili stigmatu. Kvůli čemu to bylo? Jak jste se cítili? Čelili jste stigmatu více než jednou v životě?

Strategie k překonání sebestigmatu:

  • Nedopusťte, abyste kvůli stigmatu začali o sobě pochybovat nebo měli pocit studu
  • Nevyčleňujte se ze společnosti
  • Rozhodněte se, jaké informace sdělíte, jakým způsobem, kdy a kde
  • Vyhledejte pomoc
  • Vyhraňte se proti stigmatu