Téma 4 Zdravotní gramotnost

Zdravotní gramotnost je významným hlediskem podpory zdraví a je zásadním prvkem při zvládání nemocí a zlepšení zdravotního stavu.

„Je spojena se vzděláním a vyžaduje znalosti, motivaci a kompetence osob ohledně přístupu k informacím o zdraví, jejich porozumění, posouzení a používání pro zlepšení kvality života.“ (Sørensen, 2012)
Sørensen, 2012

Proč to je důležité?

  • Nízká zdravotní gramotnost představuje překážku ve zdraví:

○neuspokojivé výsledky léčby, horší přístup k léčbě, vyšší úmrtnost

○nedostatečná komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem

  • Pacienti, kteří jsou vybaveni zdravotní gramotností, mají o 30 % menší pravděpodobnost návratu nemoci či potřeby návštěvy pohotovostní ambulance

Dostatečná úroveň zdravotní gramotnosti znamená schopnost:

  • Přístupu ke zdravotním službám
  • Analyzovat příslušná rizika a přínosy
  • Spočítat dávku pro užívání léku
  • Komunikovat se zdravotnickým personálem
  • Přiřadit platné informace týkající se zdraví