Téma 4 Stereotypy, diskriminace a stigma

Stigma souvisí s dalšími pojmy: stereotypy, předsudek a diskriminace

STEREOTYP

Negativní neuctivý postoj vůči skupině lidí

PŘEDSUDEK

Ve spojení se stereotypem má za následek negativní emoce

DISKRIMINACE

Související chování, které má za následek ztrátu oprávněné příležitosti

Příklady:

Jsou

  • nebezpeční
  • nevypočitatelní
  • nekompetentní

Příklady:

Je to pravda. Jsou…

  • nebezpeční a bojím se jich
  • nevypočitatelní a nevěřím jim
  • nekompetentní a rozčilují mě

Příklady:

  • Zaměstnavatelé je nechtějí přijímat.
  • Majitelé domů jim nechtějí pronajímat byty.
  • Poskytovatelé služeb jim nabízí služby nižší kvality.