Téma 3 Zvládání stresu

 STRES JE OKOLNOST, ALE VY JSTSÍLA

Způsoby jednání

 Odstranění situace

Reakce na situaci

 Přijetí situace

Napište situaci

  • Odstranit։ Napište všechny situace, které chcete ze svého každodenního života odstranit
  • Změnit։ Napište všechny situace ze svého každodenního života, které chcete změnit, a jaké zdroje k tomu použijete.
  • Přijmout։ Napište všechny situace ze svého každodenního života, které můžete přijmout, které vám nebudou způsobovat napětí a zvyšovat míru stresu.

Program v naučení dovednosti

 Výcvik dovedností postupného řešení problému od Wasika (1984) :

Identifikujte problém (O jaký problém se jedná?)

Zvolte cíle (Čeho chci vyřešením problému dosáhnout?)

Vymyslete jiné možnosti (Co jiného můžu udělat?)

Zamyslete se nad následky (Co by se mohlo stát?)

Učiňte rozhodnutí (Jak jsem se rozhodl(a)?)

Realizujte rozhodnutí (Udělal(a) jsem to, co jsem si vybral(a)?)

 Zhodnoťte rozhodnutí (Funguje to?)

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie je druh psychoterapie, který se zabývá našimi myšlenkami (kognitivní součást názvu) a naším chováním (behaviorální část názvu).

Situace

Něco se stalo

Myšlenky

Jak situaci vykládáme

Reakce

Emoce i chování

Iracionální domněnky

Terapeut zabývající se kognitivně behaviorální terapií jí pomůže s identifikací iracionálních domněnek.

S těmito automatickými myšlenkami budete moci pracovat, pokud se zaměříte na iracionální domněnky; neznamená to, že budete přemýšlet pouze pozitivně, ale že byste měli negativní a iracionální myšlenky omezit. Pokud se vám to povede, budete se cítit lépe.

Situace

-kamarádka mi nezvedá telefon

Domněnky

Emoce

Chování

-Telefon zvedne a já jsem spokojená

-Měla jsem říct něco jiného. Myslí si, že jsem hloupá.

Role chování

Každý máme jiné základní hodnoty. Tyto hodnoty utváří náš pohled na svět. Každý z nás vidí danou situaci jinak. Osoba A říká: „Lidé jsou hodní a milí a já jsem dobrý člověk.“ Osoba B říká: „Nikdo mě nemá rád a pro nikoho nemám cenu.“

Hodnocení a opětovné hodnocení stresu

Červený/oranžový kruh:

Nejprve, abyste poznali, že je třeba zasáhnout, musíte zhodnotit aktuální zdravotní hlediska, jaký je běžný problém a kdo vám pomůže.

Modrý kruh:

Musíte zhodnotit závažnost a negativní dopady v osobním životě.

Fialový kruh:

Co je potřeba udělat? Zhodnoťte potřeby podle požadavků (co požadujete od života), podporu, kterou máte k dispozici (Jakou máte podporu), vztahy a jak tyto vztahy ovlivňují míru stresu, svou úlohu v rodinném životě, v práci a v osobních vztazích.

Zelený kruh:

Vyplňte svou analýzu rizik, musíte si uvědomit aktuální situaci i její dopad na váš život/práci. I to je součástí opětovného hodnocení, jedná se o nekonečné kolečko, které stále opakujete s cílem se stále zlepšovat.

Strategie řešení problému

Zpracování stresu lze také považovat za strategii řešení problému

Cox (1987) popsal cyklus činností pro zvládání stresu, cyklus začíná rozpoznáním a vymezením (analýzou), následuje jednání a hodnocení a dále opětovná analýza, jedná se o optimální postup řešení problémů.

Einhorn & Hogarth (1981) však uvádí, že v tomto návrhu je zapotřebí vyřešit minimálně tři otázky týkající se osoby, která řeší problém: zaprvé, nemusíme vědět, že bychom se měli něco naučit; zadruhé, daná osoba nemusí vědět, co se má naučit; a zatřetí, nelze jednoznačně posoudit, zda jsme se něco naučili.

Navíc osoba, která řeší problém, může být zaneprázdněná a nemusí mít volné kognitivní kapacity učit se, a do procesu učení mohou vstoupit emoce spojené se stresem (Mandler, 1982).