Téma 3 Sebedůvěra a rozhodovací proces

Během dne činíme řadu rozhodnutí, od toho, co si vezmeme na sebe, jaké jídlo si dáme nebo co si koupíme za své úspory. Některá rozhodnutí jsou jednoduchá, jiná jsou složitější.

Podle toho, zda máme nízkou sebedůvěru, zdravou sebedůvěru nebo přehnanou sebedůvěru, může pro nás být rozhodování jednodušší nebo složitější.

Při rozhodování je důležité být si sám sebou jistý a mít zdravou sebedůvěru. Jistota při rozhodování nám pomáhá snížit úzkost nebo stres, se kterými se v každodenním životě setkáváme. 

Užitečné tipy pro sebevědomé rozhodování

Pár strategií, jak se v životě sebevědomě rozhodovat:

  1. Nepředpokládejte: pokud nebudete předpokládat, že znáte všechny odpovědi, dovolíte si hledat vstupy od jiných lidí.

  2. Nesuďte: sebevědomé rozhodování vyžaduje získávání nových pohledů a pracujete s vlastními předsudky

  3. Vytvářejte alternativy: někdy nejde vše podle plánu, buďte kreativní a přemýšlejte, jaké možnosti máte k dispozici

  4. Zůstaňte objektivní: než učiníte rozhodnutí, pokuste se získat všechny informace, které potřebujete, abyste zůstali objektivní

  1. Nelpěte na všem: Měli byste vědět, jaké máte možnosti, ale nelpěte na nich příliš, protože v životě je spousta neznámých
  2. Používejte intuici: když má člověk nízkou sebedůvěru, často nevěří svým instinktům. Za určitých okolností jste vy tím nejlepším člověkem, který ve vašem životě rozhoduje
  3. Přijměte odpovědnost: Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, byste měli za svým rozhodnutím stát a být za něj odpovědní
  4. Hodnoťte rozhodnutí: ohlédněte se za rozhodnutími, která jste učinili v minulosti, a posuďte, zda fungovala tak, jak jste plánovali, nebo pokud máte před sebou znovu tutéž situaci, učinili byste totéž rozhodnutí znovu?