Téma 3 Postup zpracování stresu

Postup zpracování stresu je přechodem mezi jedincem a okolím. Podle Lazarusova (1984) transakčního modelu stresu zahrnuje zpracování stresu čtyři hlavní složky։

1.Prvotní zhodnocení (posoudit riziko vaší dobré životní pohody)

2.Druhotné zhodnocení (zjisit možné strategie zvládnutí situace)

3.Provedení reakce týkající se zpracování situace

4.Zhodnocení, zda reakce umožnila jedinci vyřešit danou stresovou situaci

Postup zpracování stresu – Prvotní a druhotné zhodnocení

Prvotní zhodnocení։ Folkman et al (1984) označují prvotní zhodnocení jako první fázi postupu vyhodnocení, kdy se subjektivně hodnotí situace z pohledu potenciálních rizik (Perrewe & Zellars, 1999). Toto zhodnocení je závislé na rozdílech mezi jedinci, protože každý vnímá stresovou povahu dané situace jinak (Park & Folkman, 1997).

Perewee a Zellars (1999): Use of Both Qualitative and Quantitative Approaches to Study Job Stress in Different Gender and Occupational Groups

Park a Folkman (1997) uvádí, že význam, který jedinci přisuzují událostem, lze vymezit aktuálními domněnkami na základě všeobecného významu. Jedná se o trvalé domněnky, oceňované cíle na základě zásadních předpokladů, pohledů na svět (např. náboženství), sebeúcty, životních zkušeností atd. Park a Folkman (1997) navrhují, že zhodnocení významu situace nastává, když dojde ke konfrontaci pohledu na svět a cílů daného jedince v konkrétním prostředí, vztah mezi osobou a prostředím definují postupy zhodnocení a zpracování.

Druhotné zhodnocení։ Poté, co je situace vyhodnocena jako potenciálně stresující, dochází ke druhotnému zhodnocení, kdy daná osoba vyhodnocuje, zda lze zamezit či předejít případné škodě (Park & Folkman, 1997), komu přiřknout chybu či zásluhy a jaká jsou očekávání do budoucna. Zhodnotí se možná opatření či způsoby zpracování situace na základě předchozích zkušeností, osobnostních rysů, osobních zdrojů (a celkové situace). Folkman a Lazarus (1980) popsali řadu způsobů zpracování a navrhli je rozdělit do dvou základních kategorií reakce: zpracování se zaměřením na problém (zpracování pomocí racionálního řešení problémů) a zpracování s důrazem na emoce (přístupy zaměřené na emoce), každý se hodí v jiné situaci. Rozdělení na zaměření se na problém/emoce je ve výzkumech populární, ale podle řady odborníků by se měly strategie zpracování stresu rozdělit do více kategorií (řada z nich vychází z práce Folkmana a Lazaruse), jako je zpracování se zaměřením na problém, hledání podpory společnosti, sebeobviňování, přání a vyhnutí se problému (Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro, a Becker, 1985) a zpracování se zaměřením na jednání, přizpůsobení se, pozitivní myšlení, hledání podpory, sebeobviňování a obrana (Falkum, Olff a Aasland, 1997).

Dewe,P.,Cox. T. a Ferguson, E (1993). Individual strategies for coping with stress  

Postup zpracování stresu

Možný dotazník ke zpracování stresu, který rozděluje jednotlivá jednání ke zpracování stresu, například։