Téma 3 Podpora zdraví

Podpora zdraví je proces umožňující lidem zlepšit své zdraví a zvýšit kontrolu nad ním.

Každý člověk si zaslouží žít dlouhý a zdravý život.

Právo na zdraví jasně stanoví mezinárodní dohody, jako je Všeobecná deklarace lidských práv.

  • Prevence není o léčbě
  • Podpora zdraví se nevztahuje na nemocnice a zdravotnický personál