Téma 3 Konflikt v organizaci

Konflikt v organizaci (konflikt na pracovišti)
 se týká rozporu či nedorozumění vzniklých z aktuálně existujících  či vnímaných rozdílných potřeb, názorů, zdrojů a vztahů mezi členy nějaké organizace.

Konflikt v rámci organizace nastává mezi různými úrovněmi organizace
(horizontální je konflikt mezi zaměstnanci či odděleními na stejné úrovni hierarchie; vertikální je konflikt mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem či jinou osobou na vyšší úrovni hierarchie dané organizace)

Konflikt mezi organizacemi nastává mezi různými organizacemi.
Může se jednat o různé typy konfliktu: mezi organizacemi, který upravují pravidla organizace, a konflikt mezi organizacemi a vládními/správními složkami, který upravují celostátní zákony

Doporučení pro řešení konfliktů v ORGANIZACÍCH: ...

Buďte spravedliví 

Pořádejte akce, kdy budou lidé moci diskutovat z očí do očí

Poskytujte a přijímejte zpětnou vazbu týkající se práce v týmu

Hodnoťte svůj výkon podle práce týmu

Hledejte řešení, která vyhovují více organizacím

Naslouchejte potřebám organizace

Úrovně konfliktu