Téma 3 Jak si rozdělit povinnosti, úkoly a odpovědnosti

Sdílení znamená, že jste týmový hráč. Pokud jste dobrým týmovým hráčem, můžete toho využít k vytvoření dobrých vztahů v týmu, kde si budete vzájemně s radostí pomáhat. Efektivní spolupráce má výhodu rozdělení pracovních úkolů a odpovědností.

Než začnete s rozdělováním povinností, je potřeba:

 • Více naslouchat
 • Rozdělit úkol na několik menších
 • Pochopit sílu společného úsilí

Výše uvedené faktory budou mít tyto přínosy:

 • Přispějete k úspěchu celé organizace
 • Budete žít ve větší rovnováze a zamezíte přepracování
 • Uděláte rychleji více práce

Abychom zamezili nadměrné pracovní zátěži, musíme povinnosti a úkoly rozdělit a sdílet je. Toho dosáhneme, když nějaké úkoly zadáme jiným členům týmu, použijeme k tomu tyto způsoby:

 • Vytvoření harmonogramu
 • Zlepšení komunikačních dovedností mezi členy týmu
 • Pochopení úloh a odpovědností

Výše uvedené faktory budou mít tyto přínosy:

 • Vyšší produktivita a více odvedené práce
 • Flexibilita plánování práce
 • Budování dobrých pracovních vztahů s partnery