Téma 3 Jak poskytovat zpětnou vazbu v týmu

Poskytnutí zpětné vazby kolegům znamená, že chcete zdůraznit silné i slabé stránky ve vašem vztahu. Zpětnou vazbu můžeme definovat také jako konstruktivní kritiku v oblastech rozvoje. Zpětná vazba je přínosná a poskytuje doporučení pro zlepšení v jednotlivých oblastech. Níže jsou uvedeny další důvody, proč poskytovat zpětnou vazbu:

Otevřená komunikace

Příležitost ke zlepšení

Řešení problémů

Vyšší produktivita

Lepší kultura na pracovišti

Vyšší motivace

Tipy k poskytování zpětné vazby kolegům

Poskytujte zpětnou vazbu ohledně zlepšení kvality práce

Zapojte se do kontrolních postupů

Vytvořte a udržujte si dobré vztahy s kolegy, aby od vás přijímali konstruktivní zpětnou vazbu

Věnujte pozornost tomu, jak zpětnou vazbu poskytujete, aby nebyla vnímána jako subjektivní

Ve zpětné vazbě uveďte pár příkladů, abyste dotyčného nezahltili informacemi

Zachovejte ke kolegovi respekt a připomeňte mu, že vaše návrhy jsou určeny jako pomoc

Ujistěte se, že jsou vaše návrhy na zlepšení proveditelné

Sebereflexe. Tato aktivita má účastníkům kurzu pomoci zamyslet se nad svým rozvojem a zaznamenat, jaké mají pocity týkající se práce v týmu.

  • Otázka: Jaký máte pocit z práce v týmu?

  • Výstup: Účastníci zjistí své silné i slabé stránky týkající se práce v týmu a svých kolegů.