Téma 3 Efektivní komunikace a pravidlo respektování v týmu

  • K efektivní komunikaci dochází, pokud dvě či více osob dostanou a úspěšně splní úkol a správně ho pochopí.
  • Abychom zajistili efektivní komunikaci na pracovišti, je třeba dodržovat několik zásad, jako je závazek dosáhnout cíle, soulad mezi členy, komplexnost a respekt.
  • Respektujícím chováním v týmu se nerozumí pouze to, že budeme říkat „prosím“ a „děkuji“, ale vztahuje se to i na vzájemné uznávání.
  • Pro rozvoj vztahů je zásadní projevit při komunikaci respekt. A dále je nutné zachovat určité hodnoty, které jsou společné pro všechny. Pokud se tím budeme řídit, podaří se nám vybudovat bezpečné místo pro práci.