Téma 2 Závěry a shrnutí

Je třeba zdůraznit, že digitální začlenění je evidentně nejvýznamnější hledisko, které by mělo zásadně změnit vzdělávání ve věznicích i po propuštění z vězení a zlepšit společenský status vzdělávaných osob.

Pokud se strategie digitálního začlenění nebude považovat za prioritu a zásadní součást procesu opětovného zapojení do běžného života, digitální propast se bude dál zvětšovat a v důsledku toho bude přetrvávat společenské stigma bývalých vězňů i jejich nízká zaměstnanost.

Výhody, které přinese digitální začlenění:

připravenost k získání pracovního místa

jednodušší přístup k sociálnímu systému

opětovné zapojení do společnosti a navázání vztahů

příležitosti k celoživotnímu vzdělání

osvojení si práce s digitálními službami (zdravotnictví, bankovnictví atd.)