Tema 2 Vývoj Pohledu Na Time Management

V západním světě byl čas vždy vnímán jako důležitá komodita. V dnešní době lze time management rozdělit do 4 generací.

Rozvoj vnímání time managementu

Mapování reality: základní oblasti řízení času v tm 4. Generace

ZÁLIBY/TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

 • Relaxace
 • Sport
 • Četba
 • Charitní činnost
 • Náboženství

RODINA

 • Manželka/partnerka
 • Děti
 • Rodiče
 • Širší rodina
 • Volný čas
 • Plánování času

PRÁCE

 • Zaměstnání
 • OSVČ
 • Získání, udržení a rozvoj kariéry
 • Vydělávaní peněz
 • Sebenaplnění

PŘÁTELÉ

 • Dobří přátelé, kteří mě neohrožují
 • Přátelé, kteří jsou ochotni mi pomoci na mé cestě, a já jsem připraven pomoci jim

Aktivita: mapování rozdělení času mezi jednotlivé oblasti života

Než přejdete k další části kurzu, vyplňte tato pole, která mapují, mezi koho a jaké činnosti rozdělujete čas. Následující otázky vám případně mohou pomoci: