Téma 2 Snížení recidivy pomocí digitálního vzdělávání: uznání recidivy

Digitální gramotnost sníží recidivu v dlouhodobém horizontu. Zvýšení kvalifikace těchto osob, zejména co se týče virtuálního a digitálního světa, evidentně přispívá ke snižování množství recidiv a ke zvyšování zaměstnanosti těchto osob.

Obecněji platí, že digitální gramotnost má přímé i nepřímé přínosy, které jsou úzce spjaty se snížením recidivy: 

  • Zajištění technologického vybavení na podporu vzdělávání pro opětovné začlenění do společnosti, aby měli propuštění vězni větší šanci na zvýšení kvalifikace;
  • Zvýšení možností k získání práce po propuštění z vězení;
  • Otevření možnosti získat dobře placenou práci, a tím zamezit riziku chudoby po propuštění a další trestné činnosti;
  • Omezení dopadu syndromu uvěznění při výkonu trestu a zejména po propuštění;
  • Prevence přijetí tzv. „vězeňské kultury“.

Syndrom uvěznění: socializační proces, při němž vězni přebírají negativní hodnoty a normy charakteristické pro vězeňský život na úkor vzorců a norem, které jsou společensky přijatelné.