Téma 2 Řešení konfliktů v týmu

Práce v týmu přináší také výzvy, například

  • Členové nespolupracují
  • Některý člen nepracuje dostatečně
  • V týmu vzniká konflikt

V zájmu vyřešení těchto „problémů“ může vedoucí týmu zorganizovat akce na podporu budování týmu, kterých by se členové týmu měli zúčastnit, protože tyto činnosti zlepšují vztahy v rámci týmu. Kolegové by si neměli vytvářet předsudky, měli by být trpěliví, a pokud mají s někým z týmu konflikt, měli by si s ním promluvit mezi čtyřma očima.

Pokud budeme konflikty řešit a nebudeme se jim vyhýbat, můžeme tím posílit týmového ducha. Výzkumy navíc prokázaly, že sdílení myšlenek a práce v týmu přispívá ke snížení stresu.