Téma 2 Psychologický rozměr

Psychologický rozměr – Základní atribuční chyba

Základní atribuční chybu (Fundamental Attribution Error) objevili sociální psychologové při systematickém zkoumání toho, jak lidé vysvětlují chování ostatních (Ross, 1977; Ross et al., 1977). Obecně máme sklon přisuzovat větší vliv osobním faktorům a podceňovat vliv okolních faktorů. Máme sklon odsoudit někoho jako drzouna nebo naivního člověka (osobní faktory), když je nachytáme na nejednoznačné nebo nejasné otázce (faktory okolí). Tímto způsobem máme tendenci hodnotit ostatní. Při hodnocení sama sebe postupujeme jinak