Téma 2 Konflikt ve skupině

Konflikt ve skupině se týká sporu v rámci skupin / mezi skupinami

Konflikt v rámci skupiny se týká konfliktu vzniklého na základě vztahů mezi skupinami, odděleními, jednotkami atd.

Konflikt mezi skupinami se týká konfliktu mezi několika nebo všemi členy skupiny (většinou mívá dopad na výsledky, hodnoty, postoje či zájmy skupiny)

Doporučení pro řešení konfliktů ve SKUPINĚ:...

Vyvarovat se provokativních slov či slov vyvolávajících konflikt

Přistupovat k věci s humorem

Zachovat vyváženost

Snažit se vcítit do ostatních

Měřit stresové situace

Umět odpouštět a zapomínat

Hledat kompromisy a neprovokovat