Téma 2 Komunikační modely a naslouchání při komunikaci

Osoby, které disponují dobrými komunikačními dovednostmi, obvykle dávají pozor, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním, nechyběly výroky či aby nevznikaly spory, snaží se vše včas vysvětlit a zajišťují, aby byl prostor komunikace bezpečný a inkluzivní.

S pomocí správné komunikace se lidé mohou rozvíjet, naučit se novým dovednostem a vyměňovat si názory na důležitá témata. Efektivní komunikace nastává, pokud příjemce rozumí zamýšlenému sdělení odesílatele. Při efektivní komunikaci odráží informace odesílatele jasně jeho záměry, a výklad sdělení u příjemce odpovídá záměru odesílatele. Tento postup znázorňuje komunikační model na následujícím schématu.

Je potřeba si uvědomit, že správná komunikace zahrnuje nejen mluvení, ale také naslouchání. Při komunikaci musíme zajistit, aby naši posluchači dostali dostatek prostoru k vyjádření svých pocitů, aby byli vyslyšeni a pochopeni. 

Je potřeba si uvědomit, že správná komunikace zahrnuje nejen mluvení, ale také naslouchání. Při komunikaci musíme zajistit, aby naši posluchači dostali dostatek prostoru k vyjádření svých pocitů, aby byli vyslyšeni a pochopeni.