Téma 2 Faktory (vnitřní i vnější), které mají vliv na naši sebedůvěru

Jak asi tušíte a jak jsme se naučili, sebedůvěra je složitá záležitost a je zde řada faktorů, které k tomu přispívají pozitivně či negativně a jsou interní či externí. Podívejte se na níže uvedený seznam a zaškrtněte, co pro vás platí:

Závazek k partnerovi a rodičovské roli mají pozitivní vztah k sebedůvěře

Manželství a starší věk jsou spojeny s nižší sebedůvěrou

Vyšší vzdělání a vyšší příjmy jsou spojeny s vyšší sebedůvěrou.

Nižší socioekonomický status a nízká sebedůvěra jsou vzájemně propojeny

Život o samotě (bez protějšku) je spojen s nízkou sebedůvěrou

Nezaměstnanost a postižení přispívají k nižší sebedůvěře

Vyspělá osobnost a emoční stabilita jsou spojeny s vyšší sebedůvěrou

Společenské normy (význam názorů přátel a rodiny) o vašem těle a fyzické aktivitě mají negativní vztah k sebedůvěře,

Fyzická aktivita, efektivita a sebenaplnění mají pozitivní vztah k sebedůvěře

Účinky sociálních médií: POZOR

  • Studies suggest that social media usage negatively impacts self-esteemThis effect is easy to understand. Humans are social creatures and need interaction with others to stay healthy and happy; however, we also use those around us as comparisons to measure and track our own progress in work, relationships, and life in general. Social media makes these comparisons easier than ever, but what is on social media is not representative of real life. 
  • We rarely see the sadness, the failure, and the disappointment that accompanies everyday human life; instead, we see a perfect picture, a timeline full of only good news, and short posts about achievements, accomplishments, and happiness.
  • You don’t need to give up social media in order to maintain a healthy sense of self-esteem – just use it mindfully and keep it in the right perspective. Use social media posts as inspiration and motivation rather than unhealthy comparison.