Téma 2 Faktory ovlivňující naši sebedůvěru

Sebedůvěra je důležitá, protože může mít dopad na naše rozhodování, na naše vztahy, na naše duševní zdravíl a na další oblasti našeho života. V různých chvílích života ovlivňuje naše chování a chování ostatních naši sebedůvěru. Sebedůvěra je důležitá, protože výrazně ovlivňuje volby a rozhodnutí, které činíme.

Mezi faktory ovlivňující naši sebedůvěru patří:  

Vaše myšlenky a vnímání

Jak na vás ostatní lidé reagují

Vaše vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli

Váš věk – čím jste mladší, tím můžete mít nižší sebedůvěru

Dlouhodobá nemoc nebo postižení

Pokud jste se stali obětí diskriminace nebo rasismu

Finanční problémy

Zaměstnanecký status

Vaše místo ve společnosti