Téma 2 Definice duševního zdraví

  • Zdraví a duševní zdraví jsou vzájemně propojené
  • Bez duševního zdraví není člověk považován za zdravého

Duševní zdraví je pocit pohody, v němž každý člověk naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá stresové situace v každodenním životě, může pracovat produktivně a je schopen pracovat ku prospěchu své komunity.