Tema 2 Co – Zamyslete Se Nad Svými Cíli

Musíme vědět, kam chceme dojít, abychom našli cestu. Již Seneca řekl: Když nevím, do kterého přístavu chci doplout, není pro mě žádný vítr ten pravý“.

Naše cíle udávají směr a strategii našemu jednání a jsou naplňovány konkrétními úkoly a kroky.

Je dobré si uvědomit, že už samotné ujasnění cílů je proaktivní cestou k získání kontroly nad vlastním životem.  Dobré cíle mají mnoho kritérií, z nichž dvě mají zásadní význam:

  • cíle jsou měřitelné (přesně známe ukazatele úspěchu – čas, množství, počet…).

  • cíle jsou realistické (je v našich možnostech je uskutečnit).

Chytrý cíl by měl odpovídat na následující otázky:

 • ČEHO přesně chcete dosáhnout?
  • JAK toho chcete dosáhnout?
   • KDY toho chcete dosáhnout?
    • PROČ toho chcete dosáhnout?
     • Mám k jeho dosažení PODMÍNKY?

AKTIVITA: STANOVTE SI VLASTNÍ SMART CÍLE

Vaším úkolem je naspat si alespoň tři cíle, které Vám pomohou s dosažením vašeho PROČ. Postupujte podle metody SMART. Pokud se jedná o složitější cíl, rozepište si pomocí SMART metody také jednotlivé kroky a aktivity, které k jeho naplnění musíte podniknout.

V případě, že si stále nevíte rady, zeptejte se sami sebe:

 • Co musím udělat, změnit nebo vynechat, abych svých cílů dosáhl?
 • Mám předpoklady (znalosti, dovednosti a zdroje) cíle dosáhnout?
 • Zvládnu tento cíl sám, nebo budu potřebovat pomoc od někoho dalšího?
 • V jakém časovém horizontu cíl uskutečním?
 • Jak poznám, že jsem uspěl? Jak mohu cíl měřit?

PŘÍKLADY:

CÍL 1 Do 10. října letošního roku si najdu nové zaměstnání na hlavní pracovní poměr ve městě, kde bydlím. 

 • Aktivita č. 1 v nadcházejícím týdnu: v pondělí zavolám na ÚP a domluvím si tam schůzku za účelem hledání zaměstnání.
 • Aktivita č. 2 v nadcházejícím týdnu: od pondělí budu každý den sledovat inzeráty v novinách xx a na internetu na těchto stránkách xxx,
 • Aktivita č. 3 v nadcházejícím týdnu: v úterý zjistím možnosti ohledně zápisu v trestním rejstříku v neziskové organizaci xx.

CÍL 2 Tento týden budu každý den po probuzení cvičit 30 minut jógu.

 • Aktivata č. 1 v nadcházejícím týdnu: v pondělí si koupím jógovou podložku.

CÍL 3 Každý den budu se synem alespoň hodinu číst.

AKTIVITA: VYTVOŘTE SVŮJ SEZNAM ÚKOLŮ A AKTIVIT