Téma 2 Co to je stres

Většina událostí v našem okolí je vnímána a vyhodnocena jako spouštěč stresu, který může vzbudit obavy, nebo jako neškodný či nepodstatný stimul, což je první fáze postupu týkající se prvotního zhodnocení. Lazarus uvádí, že se událost většinou vnímá jako spouštěč stresu, pokud v jejím rámci již došlo ke škodě nebo ztrátě, pokud hrozí nebezpečí do budoucna (nebezpečí, které teprve nastane) nebo pokud představuje výzvu, které je nutné se postavit. Tím se ukazuje, jak usilujete o bezpečný postup, a díky tomu můžete získávat různé pohledy na věc (Lazarus 1966, 1991)

 „I když jste na správné cestě, může vás něco přejet, pokud tam zůstanete sedět.“—Will Rogers

Jak se daná událost vnímá jako spouštěč stresu

Škoda je výsledek nějaké situace. Například pokud zaspíte a nestihnete důležitou pracovní schůzku, došlo ke škodě. (To znamená, že již nemůžete udělat nic pro to, abyste danou událost změnili.)

Hrozba je, jak hodnotíme možnou budoucí škodu z nějaké události. Například pokud nestihnete schůzku, budou vás v týmu hodnotit hůře, kolegové na vás nebudou tolik spoléhat a budete mít méně příležitostí se aktivně zapojit do nových projektů.

Výzva je naše vyhodnocení případných zisků či přínosů z již vzniklé škody. Například zmeškání schůzky můžete považovat za příležitost získat informace z rozhovoru mezi čtyřma očima s některým kolegou, dozvědět se více o sobě a o jejich názoru na vaši práci, nebo zjistit, co změnit, abyste ZVÝŠILI SVOU PRODUKTIVITU A EFEKTIVITU.

Jak se daná událost vnímá jako spouštěč stresu

Pozitivní spouštěče stresu – Pokud se spouštěč stresu vnímá jako příležitost dozvědět se o dané události více, získáme znalosti, které nám pomohou při dalších jednáních v budoucnu. V důsledku toho se také může vytvořit závazek s následným pozitivním dopadem na samostatnou i týmovou práci. (Lazarus a Folkman, 1984).

Negativní stres a destruktivní jednání – Pokud se spouštěč stresu vnímá jako hrozba nebo něco, co vám nebo jiným osobám způsobí škodu, může to případně vést k neaktivitě. Hrozba vedoucí k neaktivitě je chování, které škodí vám i celému týmu.

Je stres nebezpečí, nebo příležitost?

Stres může způsobit obojí…

Nebezpečí

Příležitost

Stres může způsobit nebezpečí, ale může být i PŘÍLEŽITOSTÍ, výsledky závisí na ZVLÁDÁNÍ STRESU

Pokuste se odpovědět na otázky podle svých okolností a pokud možno svou odpověď zdůvodněte.

  1. Proč a kdy může stres představovat nebezpečí?
  2. Proč a kdy může stres představovat příležitost?
  3. Za jakých okolností může být stres pro zaměstnance nebezpečím?
  4. Za jakých okolností může být stres příležitostí?
  5. Co se stane, když budete stres považovat za nebezpečí, a co se stane, když ho budete považovat za příležitost. Jaký je mezi tím rozdíl?

Diagnóza diskomfortu

Útěk: lidé, kteří se snaží od problému utéci, čekají, co se stane po dané události. Většinou neudělají nic pro to, aby událost změnili, odstranili překážky či problém vyřešili.

Boj: lidé se snaží okamžitě a rychle nalézt řešení, aby co nejrychleji skoncovali s událostí, která problém spustila.