Téma 2 Budování důvěry v týmu

Důvěra znamená, že obě strany na jednom pracovišti plní své povinnosti, jak nejlépe dovedou, a mohou se na sebe navzájem spolehnout.

Judith E. Glaser (zakladatelka organizace CreatingWE Institute) vytvořila model TRUST, význam zkratky je odvozen z anglického:

Transparency (transparentnost) Respect (respekt) Understanding (porozumění) Shared Success (sdílený úspěch) Tell the Truth (říkání pravdy)

Transparentnost se vztahuje ke sdílení obav a otevřené komunikaci s ostatními. Respekt znamená, že i v případě neshod na pracovišti si členové týmu váží názorů ostatních. Porozumění mezi lidmi zvyšuje empatii a vzájemnou důvěru. Sdílený úspěch je přínosný pro celou skupinu i pro růst společnosti. Pokud budete mluvit pravdu, uvidíte jasněji své chování a navíc vám budou ostatní v týmu více důvěřovat.