Téma 1 Zjistěte, jaké jsou a kdy je použít

Vyhýbání: vyhnout se problému.

Kdy použít >>> pokud není možnost získat, co chcete.

Přizpůsobení: uspokojení potřeb jiné osoby namísto vašich potřeb.

Kdy použít >>> pokud nezáleží na tom, jaký postoj bude uspokojen (váš nebo druhé osoby)

Soutěžení: uspokojení svých potřeb bez ohledu na ostatní.

Kdy použít >>> pokud je potřeba jednat rychle a rozhodně.

Kompromis: jsou uspokojeny potřeby všech osob.

Kdy použít >>> Pokud jsou dva konkurenti se stejnou sílou vnímání a jsou pevně odhodláni dosáhnout svých, vzájemně si odporujících cílů.

Spolupráce: zohlední se potřeby všech osob zapojených do konfliktu.

Kdy použít >>> Pokud je potřeba sloučit pohledy různých osob na daný problém.

Matice stylů řešení konfliktů

NEJLEPŠÍ JE NALEZENÍ KOMPROMISU

Ze všech stylů je nejefektivnější nalezení kompromisu

Významná orientace na vztahy

Řešení vzájemných problémů

Nalezením společné potřeby, která má být uspokojena, budou spokojeni všichni