Téma 1 Výhody práce v týmu

Práce v týmu zajišťuje celou řadu výhod, mimo jiné:Správnou komunikaci:

pokud se vyjadřujete jasně a nasloucháte ostatním, bude dokončení skupinového úkolu jednodušší.Budování důvěry:

drobné konflikty snadno překonáte, pokud máte se spolupracovníky dobré a blízké vztahy.Vliv na kreativitu a produktivitu:

brainstorming ve skupině může podpořit inspiraci a nové nápady.Vytváření rolí a odpovědností:

je to výhodné pro tým a podporuje to motivaci.