Téma 1 Vybudování zdravé sebedůvěry

Sebedůvěra je důležitá v tom, že nám pomáhá sami sebe hodnotit a vidět se pozitivně. V následujícím YouTube videu se dozvíte o 6 pilířích, které můžete přijmout do svého života, abyste si budovali zdravou sebedůvěru

Schopnost vědomého žití

Schopnost sebepřijetí

Schopnost sebeodpovědnosti

Schopnost sebeasertivity

Schopnost účelného žití

Schopnost osobní celistvosti

Jak si vybudovat sebeúctu – Šest pilířů sebeúcty od Nathaniel Branden: