Téma 1 Vliv stresu – Osobní vztahy

Pokud náš mozek vyhodnotí danou situaci jako hrozbu, vyšle signál endokrinnímu systému, který tělo připraví na reakci formou boje nebo útěku.

Pokud mozek vyhodnotí situaci jako bezpečnou, nevysílá endokrinnímu systému žádný signál.

Genetika a přechozí zkušenosti mají vliv na to, jak bude mozek reagovat na jednotlivé podněty, co je pro jednoho hrozba, pro jiného může být vnímáno jako zcela bezpečné.

Vliv stresu na biologické změny

  • Zvýšená sekrece autonomní nervové soustavy a kůry nadledvinek
  •  Vyšší puls a tepová frekvence – roztažení zornic – svalové napětí
  •  Rychlejší dech
  •  Zrychlení dechu a metabolismu
  •  Zvýšení hladiny glukózy

BIOLOGICKÉ faktory (biologický model)

Spiritualita – Klid – Spokojenost v životě
Rovnováha v životě (čas bez práce - spánek)
Zvýšená každodenní fyzická aktivita
Vezměte si do ruky štětec a namalujte si život, jaký si PŘEJETE

Umění se prosadit

 Schopnost vyjádřit se je nejdůležitější komunikační schopností, která nám pomáhá komunikovat s jinými lidmi, přijímat či odmítat názory, rozhodnutí a výroky a dává nám odvahu říci „Ne“, pokud je to potřeba, a říci „Ano“, když chceme. Díky této komunikační dovednosti můžeme diskutovat s jinými lidmi o základních lidských právech a o běžně přijímaných nesprávných předsudcích.

 „Pochopte svou úlohu v organizaci a zaměřte se na projekty související s cíli.“

Řešení konfliktů

Aktivní naslouchání jiným lidem je zásadní pro zvládání řešení konfliktů. Prvním krokem je snaha porozumět osobě, s níž jste v rozporu, pokusit se nalézt alternativní řešení a pracovat s nimi.

Komunikace

 Vztahy jsou pro komunikační schopnosti základem. Díky komunikačním schopnostem můžeme lépe vycházet se spolupracovníky, se členy rodiny i s přáteli, dodávají nám sebedůvěru a snižují pocity napětí. Pro pochopení i zlepšení komunikace s jinými lidmi musíme věnovat pozornost neverbální i verbální komunikaci.

Společenská podpora

 Každý z nás spotřebuje podporu okolí, je to potřeba sounáležitosti, potřeba být přijímán, milován a být zapotřebí. Společenskou podporu nám zajistí rodina, kamarádi, životní partneři, každý však může poskytnout podporu a pomáhat  chránit jiné osoby před negativními důsledky stresu.

Vnímání vlivů:

 Změna je postup, který bude úspěšnější, pokud budeme pozitivní a změníme negativní rozmlouvání sám k sobě na pozitivní. Pokud máte negativní myšlenky, zastavte je a změňte svůj způsob přemýšlení.

 „Dívejte se na věci z jiného úhlu pohledu, pozitivně.“

 „Objektivním pohledem k nalezení řešení.“

 (6) může být i (9), podle toho, z jaké strany se díváte.