Téma 1 Rozlišení zdravé, nízké a přehnané sebedůvěry

 • Sebedůvěra je mínění, které máme o sobě samém.
 • Lidé se zdravou sebedůvěrou mívají k sobě a obecně k životu kladný pocit. Díky tomu lépe řeší různé životní situace.
 • Lidé s nízkou sebedůvěrou vidí většinou sebe i svůj život v negativnějším a kritičtějším světle. Také nejsou tolik schopni přijímat výzvy, před které je život postaví.

Sebedůvěra je:

 • Jak si sami sebe vážíme, respektujeme se a jaké máme o sobě mínění
 • Vědomí a víra, že máte hodnotu a zasloužíte si štěstí
 • Schopnost postavit se hlavním životním výzvám

Během života se popisujeme více či méně kladně nebo záporně. Z toho důvodu mívají lidé období nízké sebedůvěry, zdravé sebedůvěry a přehnané sebedůvěry..

Věděli jste, že sebedůvěra bývá obvykle nižší u mladších lidí a s přibývajícími léty se zvyšuje?

V tabulce jsou uvedeny nejčastější charakteristiky osob se zdravou, nízkou a přehnanou sebedůvěrou.

Lidé s nízkou sebedůvěrou:

 • Vidí se negativně – cítí se špatně, oškliví, hloupí nebo že je nikdo nemůže mít rád
 • Obtížně si nacházejí přátele a udržují přátelství
 • Domnívají se, že ostatní jsou lepší než oni
 • Dívají se na svět negativně;
 • Chybí jim důvěra
 • Mají problém říci „Ne

Lidé se zdravou sebedůvěrou:

 • Jsou hrdí na to, co umí a ví, v čem jsou dobří
 • Přijímají své silné i slabé stránky
 • Věří si, i když se jim hned nedaří
 • Cítí se oblíbení a uznávaní
 • Přijímají sebe sami, i když dělají chyby

Lidé s přehnanou sebedůvěrou

 • Cítí se nadřazení ostatním
 • Mohou být přehnaně sebevědomí a přeceňovat své schopnosti
 • Nepřijímají rady, kritiku ani zpětnou vazbu od ostatních
 • Mohou mít pocit, že mají obrovský talent a jsou pohlceni sami sebou, ztrácejí přehled nad potřebami ostatních