Tema 1 Proč, Co A Jak (Lze Řídit V Čase)

PROČ  představuje naše MOTIVY. Ty jsou hnacím motorem a energií našeho jednání (vycházejí z našich hodnot, osobního poslání a vizí) a na jejich základě formulujeme své cíle.

CO a JAK přestavuje naše dlouhodobé CÍLE a seznam ÚKOLŮ A ČINNOSTÍ, které jsou nezbytné pro splnění dlouhodobých cílů.

AKTIVITA: VAŠE PROČ

Jak již bylo řečeno, úspěšný time management je možný jen tehdy, pokud víte, proč, co a jak budete dělat.

Pojďme se společně zamyslet nad PROČ, tedy svými motivy, které představují hnací motor našeho jednání a životního stylu. Zodpovězte si následující otázky a odpovědi si zapište: