Téma 1 Postup řešení konfliktu

  • ZASTAVTE SE A ZAMYSLETE SE, jakmile zjistíte, že nastal konflikt.Vaše reakce má vliv na průběh konfliktu. Buďte v klidu, silné a rozumní, nenechte se vyvést z míry slovy, NESPADNĚTE DO PASTI KONFLIKTU! Pokud se vás někdo snaží rozčílit
  • PŘEVEĎTE konflikt do pozitivní diskuze. Zůstaňte v klidu, buďte trpěliví a navrhněte optimální řešení pro vás i pro druhou osobu zapojenou do konfliktu, buďte otevření aktivnímu naslouchání.

  • VYŠETŘETE, proč konflikt nastal. Zamyslete se nad příčinami konfliktu, řekněte svůj názor, sdělte, jak se cítíte, naslouchejte a zaměřte se na skutečný problém.

  • NAJDĚTE JEDNO NEBO VÍCE ŘEŠENÍ ve vzájemné spolupráci. Neobviňujte, nevymlouvejte se, buďte optimističtí, že řešení najdete, použijte jeden ze způsobů zvládání konfliktu.