Téma 1 Porozumění pojmu digitální gramotnost

Digitální dovednosti:

Mezi digitální dovednosti patří provozní, formální, informační a strategické dovednosti na třech (3) úrovních:

  • přístup k digitálnímu obsahu a seznamování se s ním,
  • vytváření digitálního obsahu,
  • výměna a komunikace digitálního obsahu.

Je důležité, aby si uživatelé osvojili dovednosti kritického myšlení při přístupu k digitálním zdrojům a aby uměli posoudit přesnost obsahu na digitálních sítích.

Technické dovednosti (také dovednosti IKT):

Soubor dovedností, které jsou zapotřebí k pochopení hardwaru, softwaru a funkcí počítačů a k práci s nimi.

Technické a digitální dovednosti společně vytváří celkovou koncepci digitální gramotnosti.

IKT a digitálním dovednostem lze naučit různými způsoby a metodami:

-výuka ve škole

-vzdělávací a školicí programy

-neformální nástroje a metodiky (například samovýuka)

Osvojení těchto dovedností v současné době napomáhá k získání lepšího pracovního místa i k lepším příležitostem výdělku.