Téma 1 Konflikt jedince

Konflikt jedince se vztahuje k nesouladu mezi jedinci či k různému vnímání (např. různé názory a/nebo nerovný vztah při jednání s ostatními)

Vnitřní konflikt jedince je psychologic dilema, interní konflikt týkající se osobního cíle (např. etické nebo emoční otázky à rozhodovací problém)

Interpersonální konflikt se týká soutěžení mezi osobami za účelem zisku nějaké pozice, zvýhodnění či finančních nebo jiných zdrojů (vzájemná neshoda)

Doporučení pro řešení konfliktů JEDINCE:...

Přijmout návrhy a poznámky od ostatních

Hrát si (být kreativní), co se týče osobních výzev

Být si vědom své sebehodnoty

Věnovat pozornost svým emocím a pocitům. Poslouchat své osobní potřeby

Při komunikaci využívat oční kontakt a gesta

Mluvit potichu, nezvyšovat hlas. Být trpělivý a klidný

Mluvit v „první osobě“. Vy máte klíč k řešení!