Téma 1 Komunikační dovednosti

V předchozí lekci jsme si definovali pojem komunikace a uvedli, proč je komunikace v životě i v práci důležitá. Nyní se podrobněji zaměříme na konkrétní dovednosti, které nám mohou pomoci zlepšit kvalitu komunikace.

Někteří lidé mají přirozenou tendenci používat dovednosti týkající se meziosobních kontaktů v každodenním životě i nevědomky.

Není potřeba se ale znepokojovat, protože každou komunikační dovednost lze jednoduše natrénovat, obvykle stačí provést jen drobné změny v našem běžném každodenním chování.

V této části vám některé z těchto dovedností představíme a vysvětlíme.

Aktivni naslouchani

Jak jsme již uvedli, komunikace neznamená pouze vyjadřování svých myšlenek, ale také naslouchání ostatním. Aktivním nasloucháním se rozumí věnovat vědomě pozornost celkovému sdělení, které nám mluvčí předává. Je potřeba sledovat pozorně druhou osobu a analyzovat nejen to, co říká, ale i neverbální znaky. Pozitivní reakcí bude, pokud pomocí řeči těla a gest dáte najevo, že jste do rozhovoru zapojeni.

Jasnost a stručnost 

Sdělení toho, co chceme, jasně a stručně tak, abychom předali nejdůležitější informace.

Schopnost ptát se

Při komunikaci je důležité si ověřit, že vám ostatní rozumí a vy rozumíte jim. Můžete si to ověřit pomocí různých otázek, abyste předešli nedorozumění. Vyjasněte si konkrétní body pomocí otázek, abyste zjistili, zda jste pochopili zamýšlené sdělení.

Zapojení  

Jedná se o věnování pozornosti chování i řeči vašeho komunikačního partnera. Pokud budete při komunikaci aktivní, budou se ostatní cítit lépe a budou vám více důvěřovat. Projevte své nadšení pro studenty tím, že se jich budete ptát a necháte je vyjádřit jejich názor.

Empatie je schopnost porozumět pocitům jiných osob a vyjádřit je. Komunikace vždy zahrnuje kontakt mezi osobami, proto je nutné se snažit podívat se na situaci i z druhé strany a tento pohled respektovat.

Informace, kterou dostaneme po nějaké činnosti. Pokud poskytujete zpětnou vazbu, zaměřte se nejprve na kladné stránky. Pokud dostáváte zpětnou vazbu, poslouchejte pozorně, zeptejte se, pokud potřebujete něco upřesnit, a pokuste se podle ní později jednat.

Pokud vás ostatní budou považovat za přátelského člověka, můžete tím výrazně zlepšit kvalitu komunikace, protože vám ostatní budou více důvěřovat a budou se cítit uvolněně a v lepším rozpoložení.

Nesnažte se prosadit své sdělení a své názory, ale vstupte do rozhovoru s otevřenou myslí. Nezapomeňte, že cílem komunikace je výměna názorů a hledání řešení k problémům.