Téma 1 Komunikace – podstata a původ

Pojem „komunikace“ pochází z latinského slova “communicare“, jehož význam je sdílet, doslovně pak „spojovat“.

Komunikaci můžeme definovat jako proces, v jehož rámci si osoby vyměňují informace.

Dochází k ní prostřednictvím společného systému symbolů, znaků či chování.

Správná komunikace je zásadní ve všech oblastech života, protože nám pomáhá udržet příjemné prostředí, což podporuje získávání znalostí a začlenění do společnosti.

Efektivní komunikací se rozumí komunikace mezi dvěma či více osobami, během níž je zamýšlené sdělení:

Efektivní komunikace znamená, že jsou vaše myšlenky a nápady vyslyšeny a lidé na ně reagují.

Efektivní komunikace znamená, že jste schopni vyslechnout sdělení jiné osoby, pochopit ho a reagovat na něj.

Sedm zásad pro efektivní komunikaci („7C“):

Clear

Jasnost

Aby bylo možné snadno určit hlavní myšlenky a pochopit je.

Courteous

Zdvořilost,

Sdělení by mělo být přátelské, profesionální, ohleduplné, vstřícné, upřímné a čestné

Concise

Stručnost

Mluvte k věci bez zbytečných slov či vykreslování.

Coherent

Souvislost

Sdělujte informace v logickém sledu.

Complete

Uplnost

Když vytváříte sdělení, je třeba dát příjemci všechny potřebné informace, aby mohli sledovat tok vašich myšlenek a dostali se ke stejnému závěru jako vy

Concrete

konkrétnost

Zařaďte konkrétní příklady či vysvětlení.

Correct

Správnost

Co se týče informací, volby slov a gramatické správnosti.