Téma 1 Jaký význam má školení odborníků

Odborníci ve věznicích mají odpovědnost za přípravu (bývalých) vězňů k opětovnému začlenění do života. (Bývalí) vězni také považují tyto odborníky za osoby, které jim mají zprostředkovat nápravu a vzdělání.

Z toho důvodu musí mít vhodné vzdělání i osvojené jednání, aby mohli předávat motivaci a poskytli čerstvý přístup ve školách druhé šance, případně už ve vězeňských zařízeních.

V tomto ohledu tudíž platí, že odborníci poskytující vzdělání (bývalým) vězňům by měli mít optimální kvalifikaci v oblasti digitálního vzdělávání, aby tyto dovednosti mohli předávat svým studentům.

Většina školitelů a učitelů však požadované dovednosti nemá, a proto nemohou poskytovat kvalitnější vzdělání podporující návrat do běžného života.

Zásadním krokem k zajištění optimálního návratu bývalých vězňů k běžnému životu je adekvátní školení odborníků ve věznicích i mimo ně.

Příprava odborníků v oblasti digitálního vzdělání bývalých vězňů

Řádné a systematické školení odborníků podporuje a zdůrazňuje i EU, která jej považuje za zásadní fázi pro kvalitnější vzdělání a integraci bývalých vězňů.

Takové školení by mělo mít formu pravidelných seminářů/webinářů rozdělených do jednotlivých kurzů, při nichž by se účastníci, optimálně z řad různých orgánů/institucí/úřadů, mohli vzájemně obohacovat o své nápady. 

Po absolvování školení budou odborníci a učitelé:

-disponovat dovednostmi IKT a digitálními schopnostmi odpovídajícími současnému stavu,

-seznámeni se systémy kombinovaného a online vzdělávání,

-schopni rozdělit oblasti vzdělání do kategorií s upřednostněním získání dovedností IKT,

-moci vypracovat příručky a manuály dle potřeb svých studentů, a adekvátně aktualizovat stávající výukové materiály,

-odborně proškoleni tak, aby svým studentům mohli pomoci s využitím IKT v profesním životě.