Téma 1 Jak pracovat v týmu (teorie a praxe) – definice týmové práce, budování týmu a pracovních dovedností

Co to je týmová práce?

Dobrá definice týmové práce:

„Proces spolupráce se skupinou osob za účelem dosažení nějakého cíle. Týmová práce bývá často zásadní součástí v pracovním prostředí, protože je nutné, aby pracovníci mezi sebou efektivně spolupracovali a za jakýchkoli okolností se snažili o co nejlepší výsledky. Týmová práce znamená, že se lidé snaží spolupracovat, využívají své dovednosti a poskytují konstruktivní zpětnou vazbu bez ohledu na případné osobní spory mezi jedinci. (podle BusinessDictionary.com, k dispozici zde https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Faktory úspěšného fungování týmu:

  • Závazek k dokončení pracovního úkolu

Tím, že ukážete, jaký máte na daném pracovním úkolu zájem, vytváříte lepší příležitost k pokroku. Proto je zapotřebí projevit důvěru, být týmovým hráčem, naslouchat dalším návrhům a sdílet nápady.

  • Důvěra a respekt

V respektujícím prostředí se snižuje stres a zvyšuje duševní i fyzická pohoda.

  • Správná komunikace

Komunikujte spolu každý den a všemi způsoby! Pro zvýšení efektivity komunikace v rámci týmu je potřeba se vyjadřovat jasně a naslouchat ostatním.

Co to je budování týmu?

Budování týmu, neboli teambuilding, je způsob, jak zlepšit efektivitu a komunikaci v pracovních skupinách pomocí různých činností. Při budování týmu zjišťujeme silné i slabé stránky týmu a můžeme pracovat na zlepšení jeho výkonnosti.

Činnosti přispívající k budování týmu jsou důležité a je třeba se do nich zapojit, protože přispívají ke zlepšení spolupráce, zvyšují motivaci v týmu a vedou ke zlepšení výsledků týmu.

Pokud mají pracovníci mezi sebou konflikty, je efektivním způsobem pro pevnější vztahy a lepší spolupráci právě využití činností zaměřených na řešení problému.

Co to jsou pracovní dovednosti?

Níže uvedené pracovní dovednosti / dovednosti práce v týmu vám pomohou zvýšit efektivitu v rámci organizované skupiny. Podrobnější informace jsou uvedeny v odkazech.

Hospodaření s časem:

Řešení problému:

Kritické myšlení

Spolupráce

Komunikační dovednosti: