Téma 1 Formulace zamýšleného sdělení

Formulace správného sdělení je v komunikačním procesu zásadní, neboť se tak zvyšuje pravděpodobnost toho, že účastníci konverzace sdělení porozumí. Důležitými body jsou mimo jiné:

  • Přesnost při formulaci informace, očekávání a emocí
  • Jasné hlavní body sdělení
  • Logický tok informací
  • Styl odpovídající přijemci
  • Gramatická správnost
  • Sledování míry porozumění