Téma 1 Aktuální výukové a profesní motivy mezi bývalými vězni

Vzdělání a výuka jsou hlavními faktory pro opětovné začlenění bývalých vězňů do společnosti. Většina bývalých vězňů absolvuje základní, ale nedostatečné kurzy v oblasti jazykových dovedností a numerického uvažování.

Nezohledňuje se, že 20-30 % z nich trpí nějakou formou poruchy učení.

S omezeními se bývalí vězni začínají potýkat již při výkonu trestu odnětí svobody. Největším omezením pro odsouzené osoby je chybějící:

a.základní vybavení a školitelé

b.v zásadě nemají širokopásmové připojení.

Na základě kvantitativního výzkumu v rámci projektu RECHANCE bylo zjištěno, že bývalí vězni vnímají digitální dovednosti jako zásadní součást celoživotního učení i urychlení jejich opětovného začlenění do společnosti.

Vzdělávání (bývalých) vězňů můžeme rozdělit do těchto kategorií:

Všeobecné vzdělání (např. kurzy matematiky, přírodních věd, historie, cizích jazyků, literatury atd.),

Odborné vzdělání a praktické školení, které je vybaví znalostmi, know-how a dovednostmi a/nebo kompetencemi požadovanými pro konkrétní povolání nebo obecněji požadovanými na pracovním trhu,

Neformální učení, které zahrnuje umělecké činnosti či řemesla nebo programy zaměřené na přestupky věnované například strategiím zvládání hněvu apod. Z tohoto typu výuky nelze přímo získat profesní osvědčení.

Dnešní trh práce vyžaduje větší dovednosti, než tomu bylo v předchozích desetiletích.

Vzhledem ke zrychlení digitalizace je zapotřebí, aby byli bývalí vězni proškoleni v další oblasti: obnova vzdělání prostřednictvím využití digitálních technologií.

Konkrétně je v současné době zapotřebí věnovat se:

  • získání vyššího vzdělání, které bude odpovídat aktuálním poptávkám na trhu práce
  • alternativním přístupům ve vzdělávání, které odráží skutečný stav na trhu práce se zaměřením na digitální a technické dovednosti.

Často se ukazuje, že programy na zvyšování gramotnosti i praktická výuka nejsou efektivní, případně jsou efektivní pouze částečně.

Některé evropské školy druhé šance (i v nápravných zařízeních) nabízí základní programy digitální gramotnosti, ale počet účastníků je velmi omezený z důvodu nedostatečného vybavení (hardware i software).

🡪 Digitalizace systému vzdělání a školení je prioritou, která může zajistit celou řadu přínosů a příležitostí.