Přehled jednotky

Tato část se věnuje měření a zvládání stresu. Víme, že každý zvládá stres jinak a s jinými výsledky a že existuje velké množství adaptačních postupů a výstupů podle konkrétních potřeb. Jsou vyjádřeny sociální postupy, jako je sociální srovnávání a podpora mezi osobami a podpora emocí jedince. Cílem této části je dále naučit posluchače technikám sebeovládání, které lze využít k naučení se stresu a jeho zvládání. Posluchači budou mít možnost podívat se na běžné problémy týkající se měření stresu, jeho zvládání a jeho výstupů, pochopí, co to jsou stresory, co dělat k jejich zvládnutí a jak konkrétní způsoby zvládání stresu souvisí s psychosociálními a zdravotními hledisky v průběhu času. Posluchači se dále dozví o významu technik zvládání stresu „Ovládání čeho?“ a „Ovládání pomocí čeho?“. Hodnotící otázky na závěr vám pomohou zjistit, co jste se v kurzu dozvěděli.

Reakce na stres podle potřeb jedince

Somatic rozměr zahrnuje všechny biologické potřeby jedince, například potřebu zdraví, fyzické aktivity, potravy, spánku a rovnováhy mezi vstupy a výstupy. Tělesná kondice je možnost zlepšení optimismu a řízení svého života.

Psychologic rozměr zahrnuje všechny psychologické potřeby jedince, například potřebu hranic osobního zdraví, vytvoření vyváženosti, prioritizace úkolů, rozdělování úkolů, práce s negativním přemýšlením, neusilovat o řízení toho, co nemůžeme řídit, nebýt perfekcionista, umět si odpočinout atd.

Společenský rozměr – podpora sítě přátel a rodiny, potřeba sounáležitosti, jak se motivovat, abychom zůstali v dobré fyzické kondici a jak z nudné práce udělat práci přijatelnou či dokonce uspokojující.

Intelektuální rozměr hledání spokojenosti a významu v životě, jak nalézt uspokojení a účel života.

Mentální rozměr – Jak mluvit o svých potřebách – sdílení informací, pohled na život, jaké máme životní postoje. 

Vztah mezi stresem a výsledky

Převrácená U teorie, která znamená, že jedinec dosáhne optimálních výsledků pod optimální úrovní nabuzení. Tato úroveň má dopad na zhoršování, čím je nabuzení větší, tím se výkon víc zhoršuje. Příklad z každodenního života: sport, zkoušky, závody, projev před publikem.